Aktivia Science Work AB – Integritetspolicy

1. Integritetspolicy och individers godkännande av den

Individens personliga integritet och säkerhet för hennes eller hans personuppgifter är viktig för Aktivia Science Work AB. Företaget ansvar för personuppgifter och för att de behandlas korrekt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det är viktigt för dig att veta hur denna policy ser ut då du medverkar och själv fattar beslut om att lämna dina personuppgifter till Aktivia Science Work AB.

Genom att du godkänner denna integritetspolicy godkänner du också att Aktivia Science Work AB samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt nedan. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

2. Tillämpningsområdet för denna integritetspolicy

a. Denna policy är tillämplig på alla individer som är kandidater, anställda, kunder och andra intressenter.

b. Denna policy reglerar hur Aktivia Science Work AB samlar in och bearbetar personuppgifter i samband med vår verksamhet som är rekrytering, uthyrning, second opinion, consulting och HR-stöd.

c. Aktivia Science Work AB’s integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter på webbplatser där Aktivia Science Work AB köper tjänster men som inte är en del av Aktivia Science Work AB’s webbplats och där Aktivia Science Work AB inte är ansvarig för personuppgiftsbehandling.

3. Behandling av personuppgifter

a. För kandidater och anställda – Aktivia Science Work AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som krävs för Aktivia Science Work AB’s verksamhet med rekrytering, uthyrning, second opinion, consulting och HR-stöd. Vi behandlar kandidaters och anställdas personuppgifter för att kunna

  1. Tillhandahålla tjänster till Aktivia Science Work AB’s kunder inom dessa angivna områden.
  2. Administrera vår relation till dig och din relation till våra kunder
  3. Kunna hantera eventuella personalärenden eller ärenden om diskriminering, tvister och reklamationsärenden.

b. Personuppgifter – genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att Aktivia Science Work AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

c. Personuppgifter som behandlas av Aktivia Science Work AB

  1. Som kandidat utgår behandlingen av personuppgifter från de uppgifter du själv har lämnat via webb, mejl, brevledes, telefon, videosamtal eller personligt möte.
  2. Uppgifterna du lämnar som kandidat kan bland annat bestå av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, resultat av tester, resultat av anställningsintervju, resultat av referenstagningar mm. Ställer du upp på fotografering eller skickar in ett fotografi utan uppmaning från Aktivia Science Work AB samtycker du till att Aktivia Science Work AB behandlar sådant fotografi.
  3. Som anställd behöver Aktivia Science Work AB kunna behandla, utöver det som angivits under ii ovan i din egenskap av kandidat, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löneuppgifter och kontouppgifter. Dessa behandlas också av Aktivia Science Work AB’s samarbetspartner som har som uppgift att sköta löneadministration och ekonomi. Aktivia Science Work AB kan också komma att behöva behandla särskilt känsliga uppgifter, till exempel om din hälsa. Hälsouppgifter kan behöva behandlas för att Aktivia Science Work AB ska kunna uppfylla sitt ansvar och sina skyldigheter som arbetsgivare.

4. Sparande av personuppgifter

a. Samtliga personuppgifter som har lämnats av sökande i form av personliga brev, CV’s, publikationslistor, omdömen och betyg sparas under 20 års tid. De finns kvar hos Aktivia Science Work AB som en del i arbetet med att kunna erbjuda intressanta kandidater intressanta jobbutvecklingsmöjligheter.

b. Vissa personuppgifter som Aktivia Science Work AB samlar in och som behövs i arbetet med search efter kandidater sparas under 10 år. Det gäller dokumentation som gjorts i samband med referenstagning och egna anteckningar som gjorts av Aktivia Science Work AB i samband med rekryteringsprojekt.

c. Vissa personuppgifter som Aktivia Science Work AB samlar in vid testning arkiveras i 2 år.

d. Kund- och leverantörsavtal sparas i 10 år.

e. Kontrolluppgifter sparas till dess att alla Aktivia Science Work AB’s åtaganden för den anställde eller myndigheter eller pensionsinstitut har upphört.

5. Ändamål för behandlingen av personuppgifter

a. Aktivia Science Work AB behandlar endast personuppgifter i den utsräckning det behövs för att kunna leverera sina tjänster till sina uppdragsgivare och kunna erbjuda kandidater och anställda den service som förväntas.

b. Aktivia Science Work AB skickar aldrig några personuppgifter vidare om inte det behövs för att kunder och myndigheter behöver dessa för att kunna fullfölja åtaganden gentemot kandidater eller anställda. Aktivia Science Work AB säljer aldrig personuppgifter i något annat läge än den händelse att Aktivia Science Work AB skulle övertas av någon annan huvudman. Då överförs personuppgifter till denne nya huvudman.

6. Skyddet för personuppgifter

a. Aktivia Science Work AB använder molntjänst för lagring av personuppgifter. Denna molntjänst levereras av ett företag i USA med lagring av personuppgifter ibland annat USA. Leverantören av molntjänster har åtagit sig att vara helt compliant med EU’s nya dataskyddsdirektiv senast vid det datum då det träder i kraft.

7. Personuppgiftsansvarig

a. Aktivia Science Work AB – 556736-4228

8. Personuppgiftsombud

a. Knut Natt och Dag, VD

b. Rolf Mayer, Styrelseordförande

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår