CFO till ett läkemedelsföretag i Stockholmsområdet - Avslutad

Rollen som CFO innebär arbete med företagets finanser och med dess strategier både lång- och kortsiktigt. En väsentlig arbets­uppgift är att förbereda vårt kundföretag för en börsin­troduktion samt därefter verka som CFO i ett börsnoterat företag.

I rollen ingår arbete med affärsutveckling tillsammans med andra ledande befattningshavare. CFO kommer också att delta i före­tagets finansieringsarbete och i arbete med investor relations och ha relationer med investerare och aktieägare. Rollen kommer också att bidra i arbetet med att knyta nya potentiella partners och anslag till företaget.

Rollinnehavaren kommer att ansvara för kontakter med börsen samt företagets olika bankkontakter samt ha ansvar för redovisningskonsulter och kontakter med revisorer och skattemyndigheten. Han eller hon kommer också att arbeta med översyn och review av avtal med såväl underleverantörer som partners när det gäller de finansiella delarna i dessa avtal.

Nyckelansvarsområden 

 • Arbeta aktivt i ledningsgruppen som CFO och stödja kundföretaget att uppnå sina forskningsmål och affärsmässiga mål
 • Nära samarbete med VD och styrelse för implementering av företagets finansiella mål
 • Leda det finansiella arbetet för en lyckad börsintroduktion
 • Leda implementeringen av IFRS (International Financial Reporting Standards) vid företaget
 • Ansvar för framtagande av bokslutskommunikéer och delårsrapporter kvartalsvis
 • Ansvar för registrering av insynspersoner och företagets hantering av insiderinformation
 • Tillsammans med VD ansvara för företagets informationsgivning
 • Löpande ekonomiarbete och kontakter med redovisningskonsult och revisorer
 • Likviditetshantering och planering
 • Arbete med projektredovisning
 • Ansvar för företagets ekonomisystem och rapporteringssystem
 • Ansvar för utveckling av företagets Ekonomihandbok
 • Se till att planera för budgetarbetet för kundföretaget och säkerställa att det skrider framåt som planerat
 • Delta i och ta delansvar för företagets finansieringsarbete såsom samarbeten och andra typer av finansieringsvägar
 • Bevaka möjligheten att söka ”soft money” på olika sätt
 • Bidra till vidareutveckling av kundföretagets företagskultur samt erbjuda ett ledarskap som är i samklang med företagets strategi och behov

Utbildning och kunskaper

 • Universitetsutbildning inom ekonomi med en inriktning som är lämplig för rollen
 • Mycket goda kunskaper i strategiarbete, planering och organisation
 • Mycket goda kunskaper om korrekt informationsgivning
 • Kunskap om Life Science-området, med kännedom om regulatoriska- och myndighetskrav samt patent och IP-strategier, är meriterande
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Erfarenheter

 • Erfarenhet av arbete som CFO i ett börsnoterat företag inklusive arbete med IFRS
 • Erfarenhet av att ta företag till börsen, gärna inom Life Science
 • Erfarenhet av arbete med Investor Relations
 • Erfarenhet av arbete med Business Development

Rapportering sker till VD, rollen har en plats i företagets ledningsgrupp.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Knut Natt och Dag på 0722 166 800. Din ansökan bestående av ett personligt brev och CV epostar du till knut.nattochdag@aktivia.se. Välkommen med din ansökan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår